Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Urządzenie do pionizacji osób niepełnosprawnych
Istotą rozwiązania jest możliwość samodzielnego pionizowania osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Po zpionizowaniu pacjent może samodzielnie poruszać się np. z wykorzystaniem chodzika.
Słowa kluczowe: medycyna, pionizacja, niepełnosprawność, urządzenie do pionizacji
Branża: Medyczna
Dwustopniowy wymiennik ciepła
Istotą rozwiązania jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe na zaawansowane technologicznie systemy wymiany ciepła o uproszczonej konstrukcji, jaką dwustopniowy wymiennik ciepła.
Słowa kluczowe: wymiennik ciepła, fotowoltaika, energia odnawialna, wymiana ciepła
Zaawansowane indykatory jakości wizualnej
Jednym z problemów w przesyłaniu sygnału wideo jest pomiar jakości postrzeganej przez odbiorców systemu, dlatego dla dostawcy treści jest bardzo istotnym szybkie wykrycie zniekształceń.
Słowa kluczowe: indykator jakości, algorytmy, wideo
Branża: Elektronika, Informatyka
Human Development Marketplace
Portal pośredniczący w ofertowaniu usług szkoleniowo-rozwojowych oraz usług towarzyszących.
Słowa kluczowe: platforma ofertowa, baza, portal
Branża: Informatyka, Zarządzanie i marketing
Innowacyjna technologia wytwarzania drutów Cu-Ti do zastosowań elektroenergetycznych
Miedź oraz stopy miedzi są w chwili obecnej powszechnie stosowane na całym świecie z uwagi na zespół swoich własności użytkowych uwzględniających ich bardzo wysokie przewodnictwo elektryczne, wysokie przewodnictwo cieplne oraz wysoką odporność korozyjną. Niektóre stopy miedzi poddawać można również procesom utwardzania wydzieleniowego, co pozwala na znaczne zwiększenie ich własności mechanicznych.
Słowa kluczowe: elektroenergetyka, druty CU-TI,
Branża: Metalurgia, Technologie energetyczne, Zaawansowane materiały
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top