Wyszukiwarka

Lista Innowacji

„Eko-saszetka na sosy, dressingi i dipy”
To pomysł na zapakowanie pojedynczej porcji wyrobu tzw. zimnych sosów (ketchupów, musztad, dressingów, dipów itp.) w biodegradowalnym opakowaniu wykonanym z folii żelatynowej o formie konstrukcyjnej saszetki. Opakowanie to powstało z myślą o przeciwdziałaniu marnotrawstwu niewykorzystanej żywności i jest odpowiedzią na trend związany z porcjowaniem produktów spożywczych.
Słowa kluczowe: opakowania z folii biopolimerowych, biodegradowalne opakowania, eko-saszetka
Branża: Opakowaniowa
Wysokotemperaturowe ferromagnetyki molekularne
Przedmiotem wynalazku są magnetyczne materiały molekularne na bazie kompleksów metali z ligandami cyjanowymi. Występują one zarówno w postaci jednorodnej cieczy jak również ciała stałego.
Słowa kluczowe: materiały magnetyczne, ferromagnetyki, magnetyzm molekularny, spintronika molekularna, wysokotemperaturowy magnetyzm
Branża: Zaawansowane materiały
Turbina wiatrowa VHAWT dla zastosowań indywidualnych
Na rynku funkcjonuje olbrzymia różnorodność turbin wiatrowych. W większości są to konstrukcje bardzo duże i niedostosowane do warunków wietrzności panujących na obszarze Polski.
Słowa kluczowe: turbina wiatrowa, czysta energia, energia wiatru,
Branża: Odnawialne źródła energii, Technologie energetyczne
Formulacje kosmetyczne typu „anti-pollution"
Technologia otrzymywania serii preparatów kosmetycznych typu „Anti-pollution”, poprawiających stan skóry wysuszonej i narażonej na działanie szkodliwych czynników środowiska, zwłaszcza zanieczyszczonego powietrza i promieniowania UV.
Słowa kluczowe: ekstrakt z korzenia dąbrówki rozłogowej, formulacje kosmetyczne typu anti-pollution, emulsja nawilżająca, emulsja odżywcza, żel myjący do twarzy, serum pod oczy, aktywność antyoksydacyjna, ochrona przed promieniowaniem niebieskim i UV, ochrona skóry
Branża: Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Nanotechnologie, Zaawansowane materiały
Metoda delimitacji strefy centralnej miasta
W ramach projektu powstała metoda delimitacji strefy centralnej miasta, która może zostać wykorzystana we wstępnym etapie procesu planowania przestrzennego do rozpoznania badanej przestrzeni i zbadania sposobu jej wykorzystania przez ludzi. Produktem jest mapa poziomów zurbanizowania oraz mapa cen nieruchomości w mieście Kraków, co umożliwi obiektywne wyznaczenie granic strefy centralnej w tym mieście.
Słowa kluczowe: urbanizacja, analiza, rynek nieruchomości, podział gruntów, rozwój miasta
Branża: Inżynieria lądowa i transport
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top