Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Przenośna cela pomiarowa do badania parametrów wód zwłaszcza termalnych
Cela przepływowa służąca do wykonywania pomiarów nietrwałych parametrów fizykochemicznych przepływającego medium - wód tyermalnych bez ich kontaktu z powietrzem.
Słowa kluczowe: wody termalne, cela pomiarowa, pomiar parametrów in-situ, woda
Branża: Ochrona środowiska
Masa formierska wiązana bentonitem z nośnikiem węgla błyszczącego
Innowacyjna masa formierska wiązana bentonitem z dodatkiem węglowym w postaci szungitu.
Słowa kluczowe: odlewnictwo, masa formierska, bentonit,
Branża: Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe, Metalurgia, Zaawansowane materiały
Fotoutwardzalene żywice polimerowe do zastosowania w biodruku 3D
Fotoutwardzalne żywice o definiowanej (możliwej do zaprojektowania) lepkości dedykowane do druku 3D przy wykorzystaniu światła podczerwonego NIR.
Słowa kluczowe: medycyna, druk 3D, fotoutwardzalne żywice, hodowla komórek
Branża: Farmaceutyczna, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe, Medyczna, Zaawansowane materiały
Fotoaktywne warstwy do zastosowań fotowoltaicznych
Wraz z rozwojem fotowoltaiki, wzrastają wymagania co do jakości i sprawności ogniw fotowoltaicznych. Stosowane na rynku ogniwa cienkowarstwowe tzw. ogniwa perowskitowe, zaliczane są do 3 generacji.
Słowa kluczowe: Ogniwa, fotowoltaika, nanokryształy
Branża: Nanotechnologie, Odnawialne źródła energii, Technologie energetyczne, Zaawansowane materiały, Zrównoważony rozwój
DesiGate – urządzenie do dezynfekcji mgłą przedmiotów codziennego użytku
W ramach projektu powstał prototyp urządzenia do dezynfekcji przedmiotów codziennego użytku, narzędzi, bagaży itp., poprzez ich zamgławianie kwasem podchlorawym (HOCl). Celem dezynfekcji jest usuwanie wirusów (w tym koronawirusa SARS-CoV-2), bakterii i grzybów.
Słowa kluczowe: dezynfekcja, patogeny, kwas podchlorawy
Branża: Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top