Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych (LMiUE), wchodzi w skład Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych Politechniki Krakowskiej. Z zastosowaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej wykonujemy analizy z zakresu właściwości cieplnych i mechanicznych (m.in. przewodność i dyfuzyjność cieplna, analizy termiczne STA, moduł Younga, współczynnik Poissona) materiałów konstrukcyjnych (np.: materiałów izolacyjnych, polimerów). W laboratorium wykonywane są także analizy chemiczne oraz oznaczenia zanieczyszczeń trwałych obecnych w środowisku przyrodniczym (gleba, woda, powietrze) z wykorzystaniem technik chromatografii gazowej i cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. W 2023 roku laboratorium uzyskało status akredytowanego laboratorium badawczego PCA o numerze akredytacji AB
Słowa kluczowe: materiały izolacyjne, wyroby z materiałów izolacyjnych, izolacje rurociągów materiały budowlane, współczynnik przewodzenia ciepła, właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych, opór cieplny, cieplne właściwości użytkowe, metoda osłoniętej płyty g
Branża: Inżynieria środowiska
Izotoniczne napoje bezalkoholowe
W ramach projektu powstał izotoniczny napój bezalkoholowy z naturalnych składników. Napój zapewnia właściwe nawodnienie organizmu oraz dostarcza niezbędnych elektrolitów.
Słowa kluczowe: napój bezalkoholowy, nawodnienie organizmu, podpiwek, właściwości izotoniczne
Branża: Spożywcza
Zastosowanie wełny owczej jako nawozowego kompozytu biodegradowalnego
W ramach projektu powstał innowacyjny, biodegradowalny środek poprawiający właściwości gleby ‘WOOLSOIL-CRF’. Matrycę nawozu stanowi biodegradowalny polimer termoplastyczny polilaktyd (PLA), natomiast modyfatorami są składniki odżywcze: azot, potas, fosfor i siarka.
Słowa kluczowe: wełna owcza, polimery biodegradowalne, środki poprawiające właściwości gleby, gospodarka obiegu zamkniętego
Branża: Gospodarka surowcami energetycznymi, Rolnictwo
Nietoksyczne nośniki leczniczych substancji czynnych na bazie nanomateriałów
Technologia wytwarzania nowoczesnych nośników środków terapeutycznych. Nośniki wytwarzane są na bazie nanocząstek tlenku cynku lub tlenku tytanu (IV) poprzez osadzenie na ich powierzchni substancji organicznej wybranej z grupy peptydów lub aldoheksoz.
Słowa kluczowe: nanotechnologia, materiały funkcjonalne, nośniki leków, nanomateriały, systemy transportujące
Branża: Farmaceutyczna, Medyczna
Antywłamaniowe bramy segmentowe i uchylne  o budowie hybrydowej i wielowarstwowej
Technologii otrzymywania bram uchylnych i segmentowych o podwyższonych parametrach mechanicznych (wytrzymałość na zginanie, odporność na udar, moduł odkształcalności liniowej) przy zachowaniu niskiej gęstości oraz niskiego współczynnika przenikania ciepła zapewniającego energooszczędność na takim poziomie, aby produkt wpisywał się w standardy budynku pasywnego.
Słowa kluczowe: bramy antywłamaniowe,
Branża: Geotechnika i budownictwo, Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top