Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Masa formierska wiązana bentonitem z nośnikiem węgla błyszczącego
Innowacyjna masa formierska wiązana bentonitem z dodatkiem węglowym w postaci szungitu.
Słowa kluczowe: odlewnictwo, masa formierska, bentonit,
Branża: Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe, Metalurgia, Zaawansowane materiały
Fotoutwardzalene żywice polimerowe do zastosowania w biodruku 3D
Fotoutwardzalne żywice o definiowanej (możliwej do zaprojektowania) lepkości dedykowane do druku 3D przy wykorzystaniu światła podczerwonego NIR.
Słowa kluczowe: medycyna, druk 3D, fotoutwardzalne żywice, hodowla komórek
Branża: Farmaceutyczna, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe, Medyczna, Zaawansowane materiały
Fotoaktywne warstwy do zastosowań fotowoltaicznych
Nowe ogniwa fotowoltaiczne czwartej generacji na bazie nieorganicznych nanokryształów, o podwyższonych parametrach technologicznych i użytkowych.
Słowa kluczowe: Ogniwa, fotowoltaika, nanokryształy
Branża: Nanotechnologie, Odnawialne źródła energii, Technologie energetyczne, Zaawansowane materiały, Zrównoważony rozwój
DesiGate – urządzenie do dezynfekcji mgłą przedmiotów codziennego użytku
W ramach projektu powstał prototyp urządzenia do dezynfekcji przedmiotów codziennego użytku, narzędzi, bagaży itp., poprzez ich zamgławianie kwasem podchlorawym (HOCl). Celem dezynfekcji jest usuwanie wirusów (w tym koronawirusa SARS-CoV-2), bakterii i grzybów.
Słowa kluczowe: dezynfekcja, patogeny, kwas podchlorawy
Branża: Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn
Inteligentny system do prowadzenia gospodarki stacjonarnej i wędrownej
Inteligentny Ul to system umożliwiający nie tylko monitorowanie parametrów wewnętrznych i zewnętrznych gniazda rodziny pszczelej, ale również zwalczanie pasożytów pszczół bez potrzeby używania środków chemicznych.
Słowa kluczowe: pszczelarstwo, Inteligentny ul, gospodarka pasieczna
Branża: Rolnictwo
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top