Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Fotoaktywne warstwy do zastosowań fotowoltaicznych
Nowe ogniwa fotowoltaiczne czwartej generacji na bazie nieorganicznych nanokryształów, o podwyższonych parametrach technologicznych i użytkowych.
Słowa kluczowe: Ogniwa, fotowoltaika, nanokryształy
Branża: Nanotechnologie, Odnawialne źródła energii, Technologie energetyczne, Zaawansowane materiały, Zrównoważony rozwój
DesiGate – urządzenie do dezynfekcji mgłą przedmiotów codziennego użytku
W ramach projektu powstał prototyp urządzenia do dezynfekcji przedmiotów codziennego użytku, narzędzi, bagaży itp., poprzez ich zamgławianie kwasem podchlorawym (HOCl). Celem dezynfekcji jest usuwanie wirusów (w tym koronawirusa SARS-CoV-2), bakterii i grzybów.
Słowa kluczowe: dezynfekcja, patogeny, kwas podchlorawy
Branża: Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn
Inteligentny system do prowadzenia gospodarki stacjonarnej i wędrownej
Inteligentny Ul to system umożliwiający nie tylko monitorowanie parametrów wewnętrznych i zewnętrznych gniazda rodziny pszczelej, ale również zwalczanie pasożytów pszczół bez potrzeby używania środków chemicznych.
Słowa kluczowe: pszczelarstwo, Inteligentny ul, gospodarka pasieczna
Branża: Rolnictwo
Implementacja procedury łagodzenia stresu wodnego w uprawie roślin o właściwościach leczniczych
Opracowano efektywną procedurę łagodzenia stresu deficytu wody w podłożu podczas uprawy zimozielonej rośliny o właściwościach farmakopealnych, cenionej w przemyśle kosmetycznym.
Słowa kluczowe: jakość produktu, surowiec farmakognostyczny, uprawa, stres suszy
Branża: Rolnictwo
Bezzałogowa łódź zasilana energią promieniowania słonecznego
Istotą rozwiązania jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na produkt, który zastosowany na wodach śródlądowych lub morskich umożliwi prowadzenie prac wymagających częściowej lub całkowitej autonomii działania, długotrwałego przebywania na wodzie oraz szybkiego przemieszczania się.
Słowa kluczowe: autonomiczna łódź, energia słoneczna, solar boat, bezzałogowiec
Branża: Automatyka i robotyka, Odnawialne źródła energii
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top