Pytania związane z wydarzeniem Demoday Innowacji prosimy kierować pod adres email:

Pytania związane z bazą innowacji prosimy kierować do Centrów Transferu Technologii poszczególnych Uczelni:
Uniwerystet Rolniczy w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie AGH Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top