Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Nietoksyczne nośniki leczniczych substancji czynnych na bazie nanomateriałów
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - CTT
Branża: Farmaceutyczna, Medyczna
Kierownik: dr hab. inż. Jolanta Pulit-Prociak
Broker: mgr inż. Małgorzata Ciesielska
Telefon: 12 628 25 56
Email: m.ciesielska@pk.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: sprzedaż, licencja

Technologia wytwarzania nowoczesnych nośników środków terapeutycznych. Nośniki wytwarzane są na bazie nanocząstek tlenku cynku lub tlenku tytanu (IV) poprzez osadzenie na ich powierzchni substancji organicznej wybranej z grupy peptydów lub aldoheksoz. Materiały te znajdują zastosowanie jako systemy dostarczania leków, a dzięki obecności na ich powierzchni substancji organicznej, charakteryzują się one zmniejszoną toksycznością względem organizmów żywych, w porównaniu do materiałów niezmodyfikowanych. Nośniki charakteryzują się też uwalnianiem substancji aktywnej w sposób stały w badanym przedziale czasowym. Aplikacja substancji leczniczych w proponowanej formie spowoduje uproszczenie schematu leczenia. Kontrolowane uwalnianie leku nie wymaga bowiem zwiększenia dawki oraz częstotliwości podawania leku potrzebnych do uzyskania efektu tożsamego z rezultatem stosowania leku o natychmiastowym uwalnianiu. Wpływa to również na poprawę profilu tolerancji pacjenta na lek oraz ograniczenie wystąpienia i minimalizuje następstwa powikłań post-farmakologicznych. Możliwość zastosowania w terapiach iniekcyjnych, doustnych, podskórnych i innych.

 

Poszukujemy partnera do rozwoju technologii i wprowadzenia produktu na rynek.

Słowa kluczowe: nanotechnologia, materiały funkcjonalne, nośniki leków, nanomateriały, systemy transportujące
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top