Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Zastosowanie wełny owczej jako nawozowego kompozytu biodegradowalnego
Uniwerystet Rolniczy w Krakowie
Uniwerystet Rolniczy w Krakowie - CTT
Branża: Gospodarka surowcami energetycznymi, Rolnictwo
Kierownik: dr hab. inż. Edyta Molik, prof. URK
Broker: dr inż. Magdalena Szara-Bąk
Telefon: 12 662 48 53
Email: magdalena.szara-bak@innowacje-ur.pl
Możliwe formy komercjalizacji: spółka typu spin-off, sprzedaż, licencja
W ramach projektu powstał innowacyjny, biodegradowalny środek poprawiający właściwości gleby ‘WOOLSOIL-CRF’. Matrycę nawozu stanowi biodegradowalny polimer termoplastyczny polilaktyd (PLA), natomiast modyfatorami są składniki odżywcze: azot, potas, fosfor i siarka. Najważniejszym wypełnieniem nawozu jest wełna owcza mieszana, która ze względu na właściwości higroskopijne, gromadzi i stopniowo uwalnia wodę oraz ulega powolnemu rozkładowi, stopniowo uwalniając składniki pokarmowe. Produkty nawozowe na bazie wełny owczej, wykazują cechy nawozów wolnodziałających (CRF). Korzyści z zastosowania nawozu CRF zawierającego włókna wełny są istotne zarówno z punktu widzenia ekonomicznego i środowiskowego, a wprowadzenie wełny owczej do strumienia produkcji roślinnej stanowi ważne ogniwo gospodarki w obiegu zamkniętym. Proponowany kompozyt nawozowy jest w pełni biodegradowalny, więc może być stosowany na terenach górskich w rolnictwie ekologicznym czy na trenach leśnych. Receptura produktu może być wykorzystana w innych regionach geograficznych, gdzie również występuje problem z zagospodarowaniem wełny mieszanej trójfrakcyjnej.  
Słowa kluczowe: wełna owcza, polimery biodegradowalne, środki poprawiające właściwości gleby, gospodarka obiegu zamkniętego
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top