Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Luminescencyjne powłoki do precyzyjnych pomiarów w tunelach aerodynamicznych
Powłoki sensoryczne typu SQPSP (ang. Solvent Quenching Pressure Sensitive Paints) o zwiększonej czułości, podwyższonej odporności na wahania temperatury oraz skróconym czasie odpowiedzi dedykowane do testów aerodynamicznych prowadzonych na potrzeby budownictwa, a także do mapowania ciśnienia cieczy oraz nacisku ciał stałych na powierzchnie, na co nie pozwalają standardowe rozwiązania - systemy PSP.
Słowa kluczowe: budownictwo, testy aerodynamiczne, Pressure Sensitive Paints, sensory luminescencyjne, mapowanie rozkładu ciśnienia
Branża: Automatyka i robotyka, Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn, Mechatronika, Technologie energetyczne
 System monitorowania on-line pracy zakładu termicznego przetwarzania odpadów
Rozwiązanie bazuje na obliczeniach przepływowo-cieplnych kotła oraz obliczeniach bilansowych całego zakładu opartych na pomiarach rzeczywistych parametrów czynników roboczych.
Słowa kluczowe: System monitorowania, zakład termicznego przetwarzania odpadów, wyznaczanie wartości opałowej odpadów komunalnych, monitorowanie parametrów pracy on-line
Branża: Automatyka i robotyka, Inżynieria środowiska, Odnawialne źródła energii, Technologie energetyczne
Bio-maska hybrydowa do regeneracji skóry
Skóra po laseroterapii jest obrzęknięta i zaczerwieniona, w związku z tym wskazane jest stosowanie okładów chłodzących i kremów wspomagających regenerację skóry. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom opracowano bogatą w składniki aktywne, nowatorską formułę na bazie hydrożelu, do którego wprowadzono nanodyspersję.
Słowa kluczowe: hydrożel, nanodyspersja, biomaska, preparat kosmetyczny, nawilżanie, regeneracja
Branża: Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Nanotechnologie, Zaawansowane materiały
Mobilna platforma narzędziowa z napędem hybrydowym
Mobilna platforma narzędziowa o napędzie hybrydowym z możliwością zdalnego sterowanego ułatwiająca pracę w wielu sektorach gospodarki m.in. w rolnictwie, budownictwie i pracach komunalnych.
Słowa kluczowe: rolnictwo, budownictwo, prace komunalne, automatyzacja, pojazd hybrydowy
Branża: Automatyka i robotyka, Geotechnika i budownictwo, Inżynieria lądowa i transport, Rolnictwo
Fotoutwardzalene systemy polimerowe do wypełnień stomatologicznych
Światłoutwardzalne kompozyty stomatologiczne do wypełnień w stałych zębach charakteryzujące się stabilnością barwy w czasie, brakiem toksyczności dzięki wyeliminowaniu aromatycznych amin oraz zmniejszonym skurczem polimeryzacyjnym.
Słowa kluczowe: medycyna, wypełnienia stomatologiczne, systemy fotoinicjujące, fotopolimeryzacja kationowa
Branża: Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe, Medyczna, Zaawansowane materiały
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top