Wyszukiwarka

Lista Innowacji

System redukcji pyłów zawieszonych w powietrzu
Istotą rozwiązania jest opracowanie technologii redukcji pyłów zawieszonych w powietrzu zanieczyszczonym z przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej. Badania wstępne przeprowadzone w dniu 25 listopada 2019 roku. pozwalają ocenić skuteczność tej technologii na poziomie redukcji 20% pyłów z przestrzeni miejskiej.
Słowa kluczowe: smog, reduykcja pyłów, zanieczyszczenie
Branża: Ochrona środowiska
Maszyna indukcyjna z cewką pomiarową do monitoringu i diagnostyki stanu silnika
Projekt i wykonanie zestawu cewek zabudowanych wewnątrz silnika indukcyjnego do pomiaru strumienia radialnego w celu monitorowania i diagnostyki maszyn prądu przemiennego, w tym do pośredniego pomiaru momentu elektromagnetycznego i prądów w uzwojeniach zwartych wirnika.
Słowa kluczowe: diagnostyka i monitorowanie maszyn prądu przemiennego, cewka pomiarowa, strumień radialny
Branża: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn, Motoryzacja, Urządzenia
Bezawaryjny układ przełączania zasilania rozdzielnicy cyfrowej w standardzie Przemysłu 4.0
W wyniku projektu stworzono rozwiązanie dla systemu zarządzającego procesem technologicznym rozdzielnicy cyfrowej umożliwiające bezawaryjne przełączenie zasilania w układach sterowania napędami technologicznymi.
Słowa kluczowe: układy przełączników zasilania, SZR, ATS, Przemysł 4.0 w Energetyce, niezawodność zasilania, układy zasilania potrzeb własnych, układ sterowania, proces technologiczny, Standard IEC 61850, rozdzielnica, napięcie gwarantowane
Branża: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Technologie energetyczne, Telekomunikacja, Urządzenia
Oczyszczone ekstrakty roślinne bogate w substancje naturalne w preparatach kapsułkowych
Suplementem diety dla osób prowadzących aktywny tryb życia, narażonych na stres i niekorzystne czynniki środowiskowe.
Słowa kluczowe: nutraceutyk, suplementacja, profilaktyka, zdrowie
Luminescencyjne powłoki do precyzyjnych pomiarów w tunelach aerodynamicznych
Powłoki sensoryczne typu SQPSP (ang. Solvent Quenching Pressure Sensitive Paints) o zwiększonej czułości, podwyższonej odporności na wahania temperatury oraz skróconym czasie odpowiedzi dedykowane do testów aerodynamicznych prowadzonych na potrzeby budownictwa, a także do mapowania ciśnienia cieczy oraz nacisku ciał stałych na powierzchnie, na co nie pozwalają standardowe rozwiązania - systemy PSP.
Słowa kluczowe: budownictwo, testy aerodynamiczne, Pressure Sensitive Paints, sensory luminescencyjne, mapowanie rozkładu ciśnienia
Branża: Automatyka i robotyka, Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn, Mechatronika, Technologie energetyczne
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top