Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Bio-maska hybrydowa do regeneracji skóry
Skóra po laseroterapii jest obrzęknięta i zaczerwieniona, w związku z tym wskazane jest stosowanie okładów chłodzących i kremów wspomagających regenerację skóry. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom opracowano bogatą w składniki aktywne, nowatorską formułę na bazie hydrożelu, do którego wprowadzono nanodyspersję.
Słowa kluczowe: hydrożel, nanodyspersja, biomaska, preparat kosmetyczny, nawilżanie, regeneracja
Branża: Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Nanotechnologie, Zaawansowane materiały
Mobilna platforma narzędziowa z napędem hybrydowym
Mobilna platforma narzędziowa o napędzie hybrydowym z możliwością zdalnego sterowanego ułatwiająca pracę w wielu sektorach gospodarki m.in. w rolnictwie, budownictwie i pracach komunalnych.
Słowa kluczowe: rolnictwo, budownictwo, prace komunalne, automatyzacja, pojazd hybrydowy
Branża: Automatyka i robotyka, Geotechnika i budownictwo, Inżynieria lądowa i transport, Rolnictwo
Fotoutwardzalene systemy polimerowe do wypełnień stomatologicznych
Światłoutwardzalne kompozyty stomatologiczne do wypełnień w stałych zębach charakteryzujące się stabilnością barwy w czasie, brakiem toksyczności dzięki wyeliminowaniu aromatycznych amin oraz zmniejszonym skurczem polimeryzacyjnym.
Słowa kluczowe: medycyna, wypełnienia stomatologiczne, systemy fotoinicjujące, fotopolimeryzacja kationowa
Branża: Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe, Medyczna, Zaawansowane materiały
Bezkontaktowy pomiar stanu emocjonalnego uczestników symulacji VR
Prezentowana innowacja w obszarze rzeczywistości wirtualnej (VR) to unikatowe know–how, które interpretuje istniejące w goglach VR algorytmy. Technologia działa na bazie bezkontaktowego pomiaru parametrów fizjologicznych osoby badanej.
Słowa kluczowe: VR, pomiar bezkontaktowy, psychologia, informatyka, symulacje VR, gry VR
Branża: Informatyka, Psychologia
Urządzenia do nieinwazyjnego wykrywania materiałów niebezpiecznych pod wodą
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nieinwazyjnego wykrywania substancji niebezpiecznych, takich jak niewybuchy, miny, gazy bojowe itp., w środowisku wodnym za pomocą wiązek neutronów. Opracowane urządzenie rozpoznaje potencjalnie niebezpieczne substancje poprzez pomiar kwantów gamma powstających w badanym obiekcie podczas napromieniania go neutronami.
Słowa kluczowe: detekcja pod wodą, ochrona wód powierzchniowych, wykorzystanie neutronów w detekcji, detekcja kwantów gamma
Branża: Urządzenia
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top