Wyszukiwarka

Lista Innowacji

New Highways
W ramach projektu powstała platforma oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne, w formie aplikacji komputerowej, która po wprowadzeniu danych z mapy z zaznaczonym przebiegiem inwestycji liniowej, pozwala na obliczenie i zaprezentowanie całkowitych strat związanych z jej negatywnym oddziaływaniem na grunty rolne. Umożliwia to szybką ocenę wariantów przebiegu inwestycji liniowej oraz wybór najbardziej korzystnego wariantu z punktu widzenia oddziaływania na grunty rolne.
Słowa kluczowe: inwestycje liniowe, grunty rolne, aplikacja, analiza oddziaływania
Branża: Inżynieria lądowa i transport
Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu stanów zapalnych wymienia krów mlecznych
W ramach projektu opracowano alternatywną terapię, z użyciem komórek macierzystych, która przyspieszy eliminację stanów zapalnych i wspomoże regenerację wymienia u krów mlecznych, a tym samym ograniczy występowanie mastitis w stadach bydła mlecznego. W wielu stadach bydła mlecznego występuje problem z powtarzającymi się stanami zapalnymi gruczołów mlecznych (mastitis) u zwierząt hodowanych.
Słowa kluczowe: komórki macierzyste, mastitis, terapia, krowy mleczne
Branża: Zootechnika
Innowacyjna technologia granulacji surowców mineralnych
W ramach projektu opracowano innowacyjną technologię granulacji surowców mineralnych oraz stworzono prototyp stanowiska do granulacji. Technologia umożliwia granulację mieszanek mineralnych (rozdrobnienie poniżej 0,5 mm) w jakościowe granulaty. W pierwszym etapie technologia bazuje na granulacji talerzowej. Drugi etap, po uformowaniu granul, realizowany jest w urządzeniu bębnowym, gdzie dochodzi do utwardzania oraz suszenia granul.
Słowa kluczowe: granulacja surowców, granulaty, otoczkowanie, zwiększenie wytrzymałości
Branża: Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn
Opracowanie i optymalizacja protokołu oznaczenia biochemicznego markera do oceny funkcji rozrodczej gonady u samca psa w celu przygotowania diagnostycznego testu immunochromatycznego
W ramach projektu powstał protokół do oznaczenia białka p16 w celu przygotowania produktu w formie testu immunochromatycznego do niskobudżetowego, szybkiego, łatwego i wiarygodnego badania dysfunkcji jąder u psów. Użycie prostych, szybkich testów diagnostycznych w badaniach klinicznych umożliwia diagnozę i podjęcie leczenia i/lub dalsze decyzje hodowlane.
Słowa kluczowe: dysfunkcje jąder u psów, choroby gonad, test
Branża: Weterynaria
Aplikacja mobilna - kompleksowy system zarządzania zmianą u osób z zaburzeniami uprawiania hazardu
1. Impulsem do podjęcia prac nad aplikacją mobilną skierowaną do osób z zaburzeniami w uprawianiu hazardu jest niepokojący wzrost liczby osób doświadczających uzależnienia od hazardu. Ponadto wśród osób leczących się obserwuje się częste wypadanie z terapii. Natomiast osoby kończące terapię często powracają do nałogu. Z tego względu coraz częściej poszukuje się alternatywnych metod pracy, przy czym duże nadzieje pokładane są w aplikacjach mobilnych, które uzupełniają tradycyjne formy pomocy i terapii.
Słowa kluczowe: aplikacja mobilna, android, wsparcie psychologiczne, wsparcie terapii, uzupełnienie terapii, uzależnienie, hazard, pomoc, samopomoc
Branża: Psychologia, Uzależnienia
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top