Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Hydrolizaty białkowe z surowców ubocznych przetwórstwa soi, jako opakowanie aktywne dla produktów wegańskich i wegetariańskich
W ramach projektu opracowano technologię produkcji aktywnych powłok biopolimerowych, w skład których wchodzi hydrolizat białkowy z odpadów poprodukcyjnych z przetwórstwa soi o wysokim potencjale przeciwutleniającym. Powłoka ta, może zostać użyta jako aktywne wegańskie opakowanie przedłużające trwałość łatwopsujących się produktów spożywczych.
Słowa kluczowe: opakowania, soja, hydrolizaty białkowe, odpady
Branża: Opakowaniowa, Spożywcza
TOTAL BIODEGRADABLE PACKAGING
W ramach projektu otrzymano dwuwarstwową folię biopolimerową na bazie furcelleranu, CMC, hydrolizatu żelatynowego oraz ekstraktu z borówki brusznicy oraz tacki biopolimerowe na bazie fusów z herbaty. Otrzymane folie wykazują wysoką antyoksydacyjną oraz antymikrobiologiczną aktywność.
Słowa kluczowe: opakowania, folia, biodegradacja, odpad
Branża: Opakowaniowa, Spożywcza
Sałata biofortyfikowana organicznymi związkami jodu jako suplement diety w profilaktyce i wspomaganiu leczenia COVID-19
W ramach projektu wytworzono suplement diety o wszechstronnym działaniu prozdrowotnym tj.: wykazujący właściwości immunomodulujące i mający zastosowanie w profilaktyce niedoboru jodu. Zrealizowano ocenę in vitro, przy użyciu modelu koronawirusa HCoV-229E i HCov-OC43 (ludzkie komórki płuca zainfekowane odpowiednio alfa-koronawirusem 229E i beta-koronawirusem OC43), biologicznych właściwości sałaty wzbogaconej w organiczne formy jodu.
Słowa kluczowe: COVID-19, związki jodu, profilaktyka, sałata
Branża: Spożywcza
New Highways
W ramach projektu powstała platforma oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne, w formie aplikacji komputerowej, która po wprowadzeniu danych z mapy z zaznaczonym przebiegiem inwestycji liniowej, pozwala na obliczenie i zaprezentowanie całkowitych strat związanych z jej negatywnym oddziaływaniem na grunty rolne. Umożliwia to szybką ocenę wariantów przebiegu inwestycji liniowej oraz wybór najbardziej korzystnego wariantu z punktu widzenia oddziaływania na grunty rolne.
Słowa kluczowe: inwestycje liniowe, grunty rolne, aplikacja, analiza oddziaływania
Branża: Inżynieria lądowa i transport
Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu stanów zapalnych wymienia krów mlecznych
W ramach projektu opracowano alternatywną terapię, z użyciem komórek macierzystych, która przyspieszy eliminację stanów zapalnych i wspomoże regenerację wymienia u krów mlecznych, a tym samym ograniczy występowanie mastitis w stadach bydła mlecznego. W wielu stadach bydła mlecznego występuje problem z powtarzającymi się stanami zapalnymi gruczołów mlecznych (mastitis) u zwierząt hodowanych.
Słowa kluczowe: komórki macierzyste, mastitis, terapia, krowy mleczne
Branża: Zootechnika
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top