Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Urządzenia do nieinwazyjnego wykrywania materiałów niebezpiecznych pod wodą
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nieinwazyjnego wykrywania substancji niebezpiecznych, takich jak niewybuchy, miny, gazy bojowe itp., w środowisku wodnym za pomocą wiązek neutronów. Opracowane urządzenie rozpoznaje potencjalnie niebezpieczne substancje poprzez pomiar kwantów gamma powstających w badanym obiekcie podczas napromieniania go neutronami.
Słowa kluczowe: detekcja pod wodą, ochrona wód powierzchniowych, wykorzystanie neutronów w detekcji, detekcja kwantów gamma
Branża: Urządzenia
Moduł medyczny do prowadzenia resuscytacji w kosmosie.
Przedmiotem wynalazku jest Mobilny Moduł Medyczny (MMM), czyli konstrukcja ułatwiająca prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) w stanie hipo- i mikrograwitacji. Dotychczas stosowane systemy wymagają specjalistycznych pasów stabilizujących ratowników-astronautów w stosunku do pacjenta-astronauty.
Słowa kluczowe: mikrograwitacja, hipograwitacja, resuscytacja, medycyna kosmiczna
Branża: Medyczna
Perfuzyjne hodowle komórkowe 3D – szalki pe3Dish
Opracowany system jest nowoczesnym rozwiązaniem rozszerzającym możliwości dwuwymiarowych hodowli komórkowych w standardowych szalkach Petriego. Rozwiązanie pozwala na tworzenie ciągłych perfuzyjnych hodowli komórkowych 3D wyposażonych w kanały imitujące układ naczyniowy. Istotą rozwiązania jest zastosowanie stelaża, wykonanego w  technologii druku 3D, stanowiącego podstawę dla systemu przepływowego.
Słowa kluczowe: Pe3Dish, badanie migracji komórek, hodowla komórek w przepływie, innowacyjne szalki Petriego
Branża: Urządzenia
Oznaczenie jakości koncentratu krwinek
Wynalazek dotyczy szybkiego i niewymagającego znaczników sposobu oceny jakości koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) w szczególności przeznaczonych do transfuzji. Metoda ta polega na pomiarze globalnego stanu biochemicznego mieszaniny płynu konserwującego (MKON) z wykorzystaniem spektroskopii rozpraszania ramanowskiego (RS) wraz z odpowiednią analizą chemometryczną wybranych pasm markerowych.
Słowa kluczowe: koncentrat czerwonych krwinek, przechowywanie erytrocytów, spektroskopia Ramana, transfuzja, jakość czerwonych krwinek
Branża: Medyczna
Metoda pozyskiwania glikozydów karotenoidowych (miksoksantofili) ze Spiruliny
Miksoksantofile są glikozydami karotenoidów i występują w komórkach wielu gatunków sinic (cyjanobakterii), w tym w produkowanej na skalę przemysłową spirulinie.
Słowa kluczowe: glikozydy karotenoidowe, miksoksantofile, cyjanobakterie, ekstrakcja, barwniki
Branża: Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top