Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Podniesienie stopnia gotowości bezzałogowego statku powietrznego napędzanego energią słoneczną
Bezzałogowy statek powietrzny (samolot) zasilany energią promieniowania słonecznego, który bazuje na szeregu unikalnych i oryginalnych rozwiązań .
Słowa kluczowe: bezzałogowiec, energia słoneczna, statek powietrzny
Branża: Mechanika, eksploatacja i budowa maszyn, Odnawialne źródła energii
Monobike - środek transportowy do kolei podwieszonej
Obserwując historyczne wynalazki oraz wykorzystując aktualną technologię, opracowano koncepcję nowego środka transportu kopalnianego.
Słowa kluczowe: monobike, kolej podwieszana, górnictwo,
Branża: Technologie górnicze
Urządzenie do pionizacji osób niepełnosprawnych
Istotą rozwiązania jest możliwość samodzielnego pionizowania osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Po zpionizowaniu pacjent może samodzielnie poruszać się np. z wykorzystaniem chodzika.
Słowa kluczowe: medycyna, pionizacja, niepełnosprawność, urządzenie do pionizacji
Branża: Medyczna
Dwustopniowy wymiennik ciepła
Istotą rozwiązania jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe na zaawansowane technologicznie systemy wymiany ciepła o uproszczonej konstrukcji, jaką dwustopniowy wymiennik ciepła.
Słowa kluczowe: wymiennik ciepła, fotowoltaika, energia odnawialna, wymiana ciepła
Zaawansowane indykatory jakości wizualnej
Jednym z problemów w przesyłaniu sygnału wideo jest pomiar jakości postrzeganej przez odbiorców systemu, dlatego dla dostawcy treści jest bardzo istotnym szybkie wykrycie zniekształceń.
Słowa kluczowe: indykator jakości, algorytmy, wideo
Branża: Elektronika, Informatyka
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top