Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Otrzymywanie związków przeciwwirusowych w kierunku SARS-CoV-2 w obecności promieniowania mikrofalowego
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - CTT
Branża: Farmaceutyczna, Medyczna
Kierownik: dr inż. Jolanta Jaśkowska
Broker: mgr inż. Małgorzata Ciesielska
Telefon: 12 628 25 56
Email: m.ciesielska@pk.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: sprzedaż, licencja

Wnikanie koronawirusa do komórek gospodarza odbywa się na skutek oddziaływania wirusowej domeny wiążącej receptor  (ang. receptor binding domain, RBD) z ludzką konwertazą angiotensyny typu 2 (ACE2) – to właśnie oddziaływanie jest niezbędne do wniknięcia wirusa. Ze względu na kluczowy charakter interakcji wirusowej domeny wiążącej receptor  (RBD) z ludzką konwertazą angiotensyny typu 2 (ACE2) zsyntezowano grupę związków, które będą inhibitorami tego oddziaływania – dzięki czemu w przyszłości mogą stać się nowymi lekami przydatnymi w zwalczaniu pandemii.

Nowe związki otrzymywane są na drodze metody syntezy opatentowanej przez Politechnikę Krakowską. Metoda ta pozwala otrzymać związki z dużą wydajnością i wysoką czystością.

Opracowana metoda syntezy wpisuje się w zasady zielonej chemii, ponieważ w porównaniu z metodami klasycznymi, pozwala znacznie zredukować zużycie energii oraz wyeliminować toksyczne reagenty.

Otrzymane związki bioaktywny wykazują interesujące aktywności, dzięki czemu mogą być rozwijane jako potencjalne leki  przeciwwirusowe.

Poszukujemy partnera do rozwoju technologii i wprowadzenia produktu na rynek.

Słowa kluczowe: związki przeciwwirusowe, SARS-CoV-2, zielona chemia,
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top