Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Innowacyjny wzorzec dla mulitisensorycznych maszyn pomiarowych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - CTT
Branża: Automatyka i robotyka
Kierownik: dr inż. Wiktor Harmatys
Broker: dr inż. Arkadiusz Rudawski
Telefon: 12 628 25 56
Email: arkadiusz.rudawski@pk.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: sprzedaż, licencja

Opracowywany wzorzec pozwala na wyznaczenie większości parametrów opisujących dokładność urządzenia, w tym porównanie wyników osiąganych przez system pomiarowy w pracy w trybie stykowym i bezstykowym (optycznym).

Bezpośrednią korzyścią wynalazku jest możliwość sprawdzenia systemów multisensorycznych za pomocą jednego wzorca. Będzie to miało również wpływ na ograniczenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie procedury sprawdzenia.

Rozwiązanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów indywidualnych, na których spoczywa obowiązek dokonywania badań okresowych i sprawdzających, oraz laboratoriów wzorcujących, ponieważ pozwoli on na określenie dokładności koincydencji sprawdzanego systemu.

Poszukujemy partnera do rozwoju technologii i wprowadzenia produktu na rynek.

 
Słowa kluczowe: wzorzec, mulitisensoryczna maszyna pomiarowa, współrzędnościowa maszyna pomiarowa
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top