Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Komputerowy system monitorowania cieplno-wytrzymałościowych parametrów pracy elementów bloków energetycznych o złożonych kształtach
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - CTT
Branża: Gospodarka surowcami energetycznymi
Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
Broker: mgr inż. Małgorzata Ciesielska
Telefon: 12 628 25 56
Email: m.ciesielska@pk.edu.pl
Możliwe formy komercjalizacji: sprzedaż, licencja

Opracowana metoda umożliwia wyznaczenie temperatury czynnika przepływającego pod wysokim ciśnieniem i o wysokiej temperaturze wewnątrz ciśnieniowych elementów grubościennych.
Pomiar dokonywany jest na zewnętrznej, izolowanej cieplnie powierzchni tego elementu. Metoda nie wymaga instalacji masywnych termometrów przemysłowych, a zatem nie osłabia ścianki otworami.

W wyniku obliczeń dostaje się informację o przebiegu zmian temperatury, a na ich podstawie można określić dodatkowo naprężenia cieplne występujące w elemencie.

 

Wdrożenie technologii umożliwi monitorowanie stanu cieplno-wytrzymałościowego elementów grubościennych kotłów energetycznych, reaktorów jądrowych, elementów instalacji procesowej w warunkach nieustalonych. Przełoży się to na skrócenie czasu rozruchu i odstawiania z ruchu oraz wydłużenie trwałości elementów.

Poszukujemy partnera do rozwoju technologii i wprowadzenia produktu na rynek.

Słowa kluczowe: blok energetyczny, odnawialne źródła energii, efektywna praca bloków energetycznych, parametry cieplno-wytrzymałościowe
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top