05/06/2024, 09:38

Spotkanie SIG Zdrowa żywność i żywienie: Czy w Małopolsce warto wspierać innowacyjność i przedsiębiorczość w nowoczesnym rolnictwie i zdrowej żywności?

Spotkanie SIG Zdrowa żywność
Zapraszamy na spotkanie w ramach SIG Agri-Food, które odbędzie się 19 czerwca 2024 roku w Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności URK, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków. Celem tego warsztatowego spotkania jest przedstawienie i omówienie możliwości oraz uwarunkowań rozwoju obszaru Technologii Żywności. Spotkanie ma zapoczątkować budowę mapy drogowej dla rozwoju Technologii Żywności, jako strategicznego obszaru inteligentnej specjalizacji: Nauki o Życiu.

19 czerwca 2024, godz. 9:30 - 12:30

Zapraszamy na spotkanie w ramach SIG Agri-Food, które odbędzie się 19 czerwca 2024 roku w Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności URK, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków. Celem tego warsztatowego spotkania jest przedstawienie i omówienie możliwości oraz uwarunkowań rozwoju obszaru Technologii Żywności. Spotkanie ma zapoczątkować budowę mapy drogowej dla rozwoju Technologii Żywności, jako strategicznego obszaru inteligentnej specjalizacji: Nauki o Życiu.

Celem warsztatów będzie przedstawienie aktualnego stanu działań i wiedzy w kontekście strategii Klastra oraz Regionalnej Strategii Innowacji, omówienie możliwości i barier rozwoju obszaru Technologii Żywności, zidentyfikowanie potrzeb interesariuszy w całym łańcuchu wartości (od uprawy po stołówkę), aby być konkurencyjnym na rynku teraz i w przyszłości.

Podczas spotkania będziemy poszukiwać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące potrzeb i kierunków wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości w obszarze Technologii Żywności. Ważnym elementem będzie zrozumienie, jakie zasoby są dostępne oraz jakie braki należy uzupełnić, aby umożliwić rozwój nauki i innowacyjnej gospodarki.

Klaster LifeScience Kraków, który współorganizuje to spotkanie, działa na rzecz rozwoju innowacji dla zdrowia i jakości życia, które w dużej mierze zależą od tego, czym się żywimy. Globalne trendy zmieniają paradygmat dbania o zdrowie z "health-care" na "self-care", co oznacza zagrożenia dla tradycyjnych technologii i metod leczenia, ale jednocześnie stwarza szanse dla nowych technologii i zasad żywienia. Mądre inwestowanie w te technologie już dzisiaj zapewni przewagę konkurencyjną w przyszłości.

Program spotkania:

  • prezentacja oferty Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności - dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK – Dyrektor,
  • zwiedzanie Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności,
  • podsumowanie aktualnego stanu działań i wiedzy w kontekście strategii Klastra i Regionalnej Strategii Innowacji,
  • prezentacje zasobów, doświadczeń, celów i oczekiwań uczestników spotkania,
  • dyskusja na temat możliwości, barier i innych uwarunkowań rozwoju obszaru Technologii Żywności,
  • podsumowanie i plan działania.


Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://podio.com/webforms/29641088/2445215

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top