15/02/2023, 08:57

Konsultacje z rzecznikami patentowymi

Konsultacje z rzecznikami patentowymi

W trakcie Demo Day Innowacji 4.0 będzie możliwość skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych  konsultacji z rzecznikami patentowymi z Okręgu Małopolskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

W związku z obchodami 30-lecia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Okręg Małopolski PIRP objął „Demo Day Innowacji 4.0” swoim patronatem i wsparciem. Dla uczestników wydarzenia zostanie udostępnione stanowisko konsultacyjne, przy którym rzecznicy patentowi Okręgu Małopolskiego będą udzielali zainteresowanym wszelkich niezbędnych i kluczowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej. Informacja będzie obejmowała, w szczególności, takie zagadnienia jak: patent na wynalazek, ochrona wzoru użytkowego, znak towarowy – jego ochrona i zasady jej nabywania, ochrona przed nieuczciwą konkurencją, unijna ochrona designu (wzoru przemysłowego) oraz jakie prawa mają twórcy własności intelektualnej? Zawód rzecznika patentowego od ponad 100 lat wspiera wynalazców i przedsiębiorców w ochronie prawnej własności intelektualnej służąc doradztwem prawno-technicznym w sprawach przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz w sporach toczonych przed sądami.

Serdecznie zapraszamy!

Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top