28/02/2023, 11:30

Konsultacje w zakresie programu Horyzont Europa

Konsultacje w zakresie programu Horyzont Europa

Skorzystaj z wiedzy ekspertów ds. Horyzontu Europa podczas Demo Day innowacji 4.0

Uczestników spotkania poszukujących funduszy na dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań i współpracę sektora nauki z przedsiębiorstwami zapraszamy do rozmowy z ekspertami przy stoisku Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Południowo-Wschodnia.

HPK Polska Południowo-Wschodnia to jeden z sześciu Horyzontalnych Punktów Kontaktowych koordynowanych i finansowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa, działający w strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jesteśmy zespołem specjalistów wspierających uczestnictwo jednostek naukowych, instytucji badawczych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w programie Horyzont Europa. Prowadzimy działalność dla województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.


Nasze biuro mieści się w Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

Więcej informacji i kontakt do zespołu HPK Polska Południowo-Wschodnia: https://www.gov.pl/web/hpk-polska-poludniowo-wschodnia

 

Działalność HPK Polska Południowo-Wschodnia jest finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nasze usługi są bezpłatne. 

Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top